O Astronomickom ústave EnglishEnglish

Vedecká rada Astronomického ústavu SAV

Zloženie

 • Predseda
  • RNDr. Theodor Pribulla, CSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 •  
 • Podpredseda
  • Mgr. Peter Gömöry, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 •  
 • Členovia
  • Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. - Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J.Šafárika, Košice
  • RNDr. Mária Hajduková, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  • Mgr. Marek Husárik, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Mgr. Marián Jakubík, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Leonard Kornoš, PhD. - Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Mgr. Július Koza, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. - Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach
  • Mgr. Pavol Schwartz, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Augustín Skopal, DrSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Funkčné obdobie tejto Vedeckej rady: od 1.6. 2013 do 31.5. 2017

Štatút:

Zápisnice:

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 30.5. 2017 15:06:02 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!