O Astronomickom ústave EnglishEnglish

Organizačná schéma

 • Riaditeľ

  • RNDr. Aleš Kučera, CSc.
 • Zástupca riaditeľa

  • Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
 • Vedecký tajomník

  • Mgr. Martin Vaňko, PhD.
 • Knižnica

  • Ing. Andrea Sanigová
 • Hospodársko-správny úsek

  • Ing. Anna Bobulová

Organizačná schéma AsÚ SAV
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 30.5. 2017 15:05:59 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!