News / Events

ÚSTAVNÉ SEMINÁRE AsÚ SAV
COLLOQUIA OF AISAS

Astronomický ústav, SAV, Tatranská Lomnica
Astronomical Institute, SAS, Tatranská Lomnica, Slovakia  • Streda, 4. október 2017, 10:00
    veľká zasadačka AsÚ v Starej Lesnej


HTML Creator: Marian Jakubik

Date and Time: 22.10. 2017 13:47:28 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!