Náš tím

Ing. Ľubomír Klocok, CSc.
vedecký pracovník oddelenia fyziky Slnka
Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
Karol Maník
pozorovateľ observatória Lomnický štít
Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
Ing. Peter Beňo
externý spolupracovník
Martin, Hurbanova 3