Prezidenti na Lomnickom štíte


Prezidenti Českej republiky, Poľska a Slovenska  navštívili pracoviská SAV na Lomnickom štíte.

V rámci programu summitu V4 pozval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič  svojich kolegov, prezidentov Česka - Václava Klausa a Poľska - Bronislawa Komorowského s manželkami na najvyššie položené pracoviská SAV na Lomnickom štíte. Riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera predstavil delegácii "Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia" v ktorom sú partnermi AsÚ SAV, UEF SAV Košice  a UPJŠ Košice.  Delegácia si prezrela nový unikátny prístroj „Koronálny multi-kanálový polarimeter“ a vypočula si krátku informáciu o výskume „Kozmického počasia“ na ktorom sa podieľajú obe pracoviská SAV nachádzajúce sa na Lomnickom štíte. Vo veľmi príjemnej a neformálnej debate, sa prezidenti a aj ich manželky zaujímali o výsledky z meraní  kozmického žiarenia a z pozorovaní slnečnej koróny.

Zaujímal ich aj praktický dopad uvedeného výskumu. Riaditeľ AsÚ SAV vysvetlil  problematiku vplyvu Kozmického počasia na technologické zariadenia našej civilizácie. Zdôraznil potrebu kvalitne predpovedať nepriaznivé dopady erupcií, výronov koronálnej hmoty a kozmického žiarenia do prostredia v okolí našej Zeme. Debatovalo sa aj o unikátnosti lanovky, ktorá prezidentov dopravila na Lomnický štít. V čase svojho vzniku držala 4 svetové rekordy:  v prevýšení, v celkovej dĺžke, v dĺžke  voľne vysutého  lana a v dĺžke dvojsmernej premávky. Prekonaná bola až o 20 rokov lanovkou vo Francúzskych alpách.

Na záver návštevy sa prezidenti a manželky podpísali do kroniky Lomnického štítu a kroniky SHMÚ.

foto: P. Habaj

Obrázky:


Privítanie delegácie na Lomnickom štíte.
Dátum a čas: 15.9. 2019 12:01:36 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!