S úspechom, ale bez pozornosti


V sobotu 9. augusta sa vrátila z Mongolska do Bratislavy slovenská časť medzinárodnej expedície za zatmením Slnka.

Cieľom expedície bolo pozorovanie slnečnej koróny počas úplného zatmenia Slnka, ktoré nastalo v utorok 1. augusta (od nás bolo vidteľné len ako čiastočné). Skromný a tichý návrat cez Moskvu a Viedeň v neskorých večerných hodinách nepritiahol pozornosť médií...

Medzinárodnú expedíciu tvorili Miloslav Druckműller a Karel Martišek (Vysoké učení technické Brno, Brno, Česká republika), Ján Sládeček (Český hydrometerologický ústav, Praha, Česká republika), Peter Aniol a Martin Ditzer (ASTELCO Systems GmbH, Martinsried, Nemecko), Ľubomír Klocok (Astronomický ústav SAV), Peter Zimmermann (Astronomický ústav SAV, v súčasnosti na dôchodku) a autor tejto správy (Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV – pozn. red.). Slnečnú korónu sme pozorovali pri dedine Altaj v rajóne Bor Udzuur, vzdialenej asi 1600 km od hlavného mesta Mongolska - Ulánbátaru, kam sme sa pomocou 3 terénnych aut Toyta prepravili za 3 dní – z väčšej časti po prašných cestách. Úplné zatmenie trvalo 2 minúty a 4 sekundy v čase od 18.03.35 do 18.05.39 h (u nás bolo o 5 hodín menej). Počasie nám prialo, hoci po našom príchode na miesto zatmenia dňa 28. augusta tak nebolo.

Bielu a emisnú korónu sme pozorovali pomocou 8 objektívov s ohniskovou vzdialenosťou od 200 do 1250 mm – umiestnených na jednej veľmi kvalitnej montážnej zostave, s automatickým záznamom na digitálne aparáty CANON EOS 1D, 5D, 20D a 350 D, ktoré riadili 3 notebooky. Jeden 500 mm teleobjektív na samostatnom statíve poslúžil na klasický záznam koróny, teda na film. Pomocou týchto zariadení sme získali 257 digitálnych a klasických obrázkov bielej koróny, emisnej koróny o vlnovej dĺžke 530,3 nm a pozadia v jej blízkom okolí (pre tento účel sa použili 2 úzkopásmové filtre a pološírkou priepustnosti 0,03 nm pri pracovnej teplote 45 stupňov Celzia od firmy Andover Corporation, USA) a koróny v okolí spekrálnej čiary H-alfa (656,3 nm) s pomocou filtra o priepustnosti 10,0 nm a zvýšenou citlivosťou snímača v červenej oblasti spektra. Jednotlivé expozície sa pohybovali od 1/2000 do 8 sekúnd. Získaný materiál sa bude postupne spracovávať a poslúži nielen na štúdium štrukturálnych a morfologických vlastností bielej a emisnej koróny, ale aj na štúdium ich fyzikálnych vlastností a separácie emisnej koróny od bielej koróny (mechanizmus svietenia oboch spomínaných korón je odlišný) a vplyvu koróny na kozmické počasie – Zem sa nachádza vlastne v slnečnej koróne, ktorej štruktúry sú tvorené magnetickými poľami Slnka. Na analýzu tejto zatmeňovej koróny sa použije aj materiál, ktorý sa získal pri pozorovaní Slnka u nás na Lomnicom štíte, na hvezdárni v Rimavskej Sobote, expedíciou Hvezdárne v Upici (Česká republika), ktorá zatmenie pozorovala pri meste Novosibírsk v Ruskej federácií – a samozrejme aj z kozmických sond SOHO (ESA/NASA) a STEREO (NASA), prípadne družice Hinode (Japonsko). Na mieste nášho zatmenia bola aj expedícia z Center for Astronomy and Astrophysics v Ulaan Baatare, ktorú viedol profesor Batmunkh, s ktorým som koordinoval náš pobyt v Mongolsku.

Pri návrate domov nás nevítali nás oslnivé svetla televíznych kamier, dotieravé mikrofóny reportérov rozhlasových staníc či skryté aparáty novinárov. Vlastne načo, keď v súčasnej spoločností sú prednejšie plavky missiek, či pikošky ľudí zo šoubznisu, než seriózna a namáhavá vedecká práca. Účasť na zatmení sme si z väčšej časti hradili z vlastných finančných prostriedkov - časť nám uhradili sponzori. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporili materiálne alebo duchovne a v mene celého medzinárodného tímu môžem prehlásiť, že sme boli perfektná partia a získaný materiál patrí k najlepším a najbohatším, aký sa pri expedíciach za zatmeniami získal. Slovenská časť expedície sa realizovala cez Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV so sídlom v Tatranskej Lomnici.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
koordinátor spoločnej expedície
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
tel. 052 7879 164 alebo 0910 280 253
e-mail: vrusin@ta3.sk


P.S. Kým som po návrate domov popri iných povinnostaich tvoril tento článok, kolega Druckműller spracoval bielu korónu robenú cez RUBINAR 1000 (v prílohách).

Tatranská Lomnica 13. augusta 2008

Obrázky:


Posledné okamihy pred začiatkom pozorovaní...
Dátum a čas: 22.9. 2019 09:54:44 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!