Najväčším hitom v Košiciach bol meteorit.


Košickí vedci v piatok 24. septembra premiérovo zmenili obchodné centrum Optima, kam sa ľudia zvyčajne náhlia za nákupmi, na obrovskú herňu.

Počas Noci výskumníkov návštevníkom všetkých vekových kategórií a povolaní predviedli, že veda vie byť zábavná, čarovná aj pútavá.

Od poludnia do polnoci bola v tomto najväčšom obchodnom centre v Košiciach veľká vedecká show, akú metropola východu zažila po prvý raz. V duchu ústredného motta projektu Noci výskumníkov "Vedci sú medzi nami" (Researchers are among us) organizátori na nej ponúkli verejnosti možnosť presvedčiť sa, že vedci sú obyčajní ľudia, ktorí majú bežné starosti i radosti, ale súčasne majú zaujímavú a dobrodružnú prácu. Na návštevníkov čakali tri desiatky stanovíšť so zaujímavými vedeckými pokusmi a ukážkami vedeckej práce, šesťhodinový kultúrny program, 11 populárnych prednášok a besied v kine Cinemax a stovka vedcov a odborníkov. Centrum voľného času Domino na Popradskej ulici zase ponúkalo pozorovanie nočnej oblohy spolu s astronómom, rozprávky, filmy a zaujímavý program nielen v planetáriu.

Treba povedať, že Košičania i obyvatelia okolitých obcí sa "chytili" a veľmi rýchlo a radi sa hrali s vedcami pri vedeckých pokusoch a demonštráciách. Už úvodné uvedenie celej show doc. Jurajom Koppelom, členom Predsedníctva SAV, zaujalo aj náhodných kupujúcich, aby pred obchodmi radšej dali prednosť hrám a vedeckým "zázrakom" v jednotlivých stánkoch. Postupne sa na pódiu vystriedali zástupcovia košických ústavov SAV, ktorí rozprávali o svojich dobrodružstvách vo vede aj v živote a predviedli efektné pokusy, napríklad zatvorenie človeka do bubliny alebo meranie elektriny v ľudskom tele. Samozrejme, ich najvďačnejšími partnermi do hier boli deti. Oduševnene lietali od stánku k stánku, len aby zistili správne odpovede z Orientačného behu vedou alebo rôznych kvízov.

Niekoho zaujala výstava o najväčšom urýchľovači častíc LHC, iného rekonštrukcie archeologických nálezov, či objavovanie tajomstiev spojené s fungovaním ľudského organizmu, zisťovanie, ako jednoducho nás môžu oklamať naše zmysly. Zvedavci si mohli pozrieť užitočné baktérie pri čistení, chodiace molekuly, kozmické častice v hmlovej komore; elektrické výboje i kópie prístrojov, ktoré košickí odborníci poslali do kozmu. Vedci ukázali návštevníkom rôzne mikroorganizmy, ktoré nás obklopujú, ako aj parazity, trápiace ľudí aj ich domácich zvieracích miláčikov. V Optime to bublalo, dymilo sa, búchalo, prskalo... A čím viac, tým boli hráči nadšenejší.

Popoludnie spríjemnila svojím spevom aj prvá slovenská superstar Katarína Koščová s kapelou i košická skupina Jazzabell.

Ponuka bola pestrá aj vo Vedeckej cukrárni. Kto chcel všade byť a všetko vidieť a počuť, nemal šancu. Jednoznačne najväčším magnetom Noci výskumníkov v Košiciach bol vystavený meteorit (astronóm docent Svoreň priniesol na výstavu až dva kusy), ktorý spadol neďaleko Košíc vo februári tohto roku, ale tiež levitujúci vláčik a čarovanie s bublinami.

Súčasťou podujatia bola aj Slovenská cesta do mikrokozmu - výstava o výskume na urýchľovači LHC v CERN, Portrét vedca/výskumníka - výstava prác z fotografickej súťaže a Európsky stánok - súťaže a diskusia o Európskej únii.

Poďakovanie za skutočne veľkolepú vedeckú show patrí všetkým organizátorom – na Slovensku to boli SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, SAV,
EU portál EurActiv i Slovenské národné múzeum. Podujatia v Košiciach organizované aj za podpory 7. rámcového programu EÚ pripravili košické ústavy a pracoviská Slovenskej akadémie vied: Ústav experimentálnej fyziky, Ústav geotechniky, Neurobiologický ústav, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Parazitologický ústav, Ústav materiálového výskumu SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, Archeologický ústav v Nitre - Výskumné pracovné stredisko Košice a Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica s podporou THSS ústavov SAV Košice spolu s partnermi Centrum voľného času Domino, CVČ Regionálne centrum mládeže, OC Optima Košice a Cinemax. Všetky organizátorské nitky sa zbiehali v rukách RNDr. Eduarda Kladivu, CSc. z ÚEF SAV, ktorý ako koordinátor Noci výskumníkov 2010 v Košiciach pobehoval medzi expozíciami a stánkami, len aby bolo všetko na jednotku. Organizátori sa zhodli, že ochotne vychytajú muchy premiéry, aby sa o rok Optima znova mohla zmeniť na verejné vedecké laboratórium.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Tomáš Čižmárik, archív NbÚ SAV

Obrázky:


Pozdrav z vesmíru – meteorit Košice – bol jednoznačne najväčším magnetom košickej Noci výskumníkov.
Dátum a čas: 19.9. 2019 06:36:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!